ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดสมุทรสาคร

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-58.00
ที่ตั้ง : บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-51.00
ที่ตั้ง : พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-94.00
ที่ตั้ง : บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-66.00
ที่ตั้ง : ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-33.00
ที่ตั้ง : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-63.00
ที่ตั้ง : หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-29.40
ที่ตั้ง : เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-41.40
ที่ตั้ง : พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาครอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดสมุทรสาคร เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดสมุทรสาคร