ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดสมุทรสาคร

ค้นพบ 21 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-90.00
ที่ตั้ง : คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-40.00
ที่ตั้ง : หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-43.00
ที่ตั้ง : คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-15.00
ที่ตั้ง : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-15.20
ที่ตั้ง : ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-9.00
ที่ตั้ง : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-32.50
ที่ตั้ง : แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-28.00
ที่ตั้ง : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-38.20
ที่ตั้ง : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-12.00
ที่ตั้ง : คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-51.00
ที่ตั้ง : ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-82.50
ที่ตั้ง : นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-4.80
ที่ตั้ง : คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-31.80
ที่ตั้ง : พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-19.60
ที่ตั้ง : มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-30.00
ที่ตั้ง : นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-54.20
ที่ตั้ง : บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-0.00
ที่ตั้ง : หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-0.00
ที่ตั้ง : นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาครอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดสมุทรสาคร เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดสมุทรสาคร